Употреба на гестови со два прста во iOS

  iOS 13 и iPadOS ви овозможуваат употреба на гестови со два прста во одредени апликации за брзо да го отворите уредувањето и да изберете повеќе ставки одеднаш без користење на копчето Edit.

  Допирот со два прста е многу корисен кога ги бришете долгите текстови во електронската пошта, пораките, белешките и сличните ставки. Со помош на нашиот туториал, ќе ја подобрите вашата ефикасност и продуктивност, така што ќе можете брзо да избирате пораки, фајлови и белешки со помош на допирот со два прста.

  Како да изберете повеќе пораки

  Допирот со два прста функционира и со главната листа на пораки и во рамките на разговорите.

  Во главната листа на пораки

  Еве како можете брзо да му пристапите на интерфејсот за уредување во главната листа на пораки и така да заштедите на време.

  • Отворете ја апликацијата Пораки (Messages) и дојдете до основната листа.
  • Допрете било кој разговор со два прста.
  • Сега со двата прста повлечете нагоре или надолу за да означите повеќе пораки.

  За да ги листате пораките додека сте во режимот на Уредување, само повлечете нагоре или надолу со еден прст.

  Кога ќе ги изберете пораките кои ги сакате, можете сите одеднаш да ги избришете или да ги означите како прочитани/непрочитани со допир на копчињата Избриши или Прочитано.

  Со допирот со три прсти го заменувате допирањето на копчето со три точки во горниот десен агол и избирањето на опцијата Избери пораки во скокачкиот прозорец на дното.

  Сега знаете како брзо да изберете, преместите или избришете повеќе SMS, MMS и iMessage пораки во апликацијата Мессагес со помош на допирот со два прста и повлекување, на iPhone и iPad уредите.

  Во прегледот на разговори

  Еве како можете да го отворите Уредувањето додека сте во рамките на разговорот.

  • Отворете ја апликацијата Пораки.
  • Допрете го разговорот за да го отворите.
  • Допрете ја пораката која сакате да ја уредите со два прста.
  • Скролајте со два прста за да изберете повеќе пораки за преместување или бришење.

  За да ги скролате пораките додека сте во режимот Уредување, само повлечете нагоре или надолу со еден прст.

  Како да изберете повеќе пораки на е-пошта

  Еве како можете брзо да отворите Уредување во апликацијата Apple Mail

  • Отворете ја апликацијата Apple Mail на својот iPhone или iPad.
  • Дојдете до пораката која сакате да ја употребите.
  • Допрете ја со два прста за да отворите Уредување.
  • Скролајте со два прста за да изберете повеќе пораки на е-пошта.

  За да скролате, само повлечете горе или долу со еден прст.

  Ова би можело да биде побрзо од допирањето на копчето Уреди во горниот десен агол.

  Кога ќе ги изберете саканите пораки на е-пошта, можете сите да ги преместите во друг фолдер, со допирање на опцијата Премести на дно, да ги избришете или да ги означите како прочитани, важни или за ѓубре.

  Сега знаете како брзо да изберете, преместите или избришете повеќе пораки на е-пошта во апликацијата Mail со помош на допир со два прста и повлекување, на iPhone и iPad уредите.

  Како да изберете повеќе белешки

  Еве како можете побрзо да го отворите Уредувањето во апликацијата Белешки (Notes)

  • Отворете ја апликацијата Notes на својот iPhone или iPad.
  • Дојдете го саканиот фолдер со повеќе белешки.
  • Допрете една белешка со два прста за да отворите Уредување.
  • Повлечете со два прста горе или долу за да изберете повеќе белешки.

  За да скролате, само повлечете горе или долу со еден прст.

  Кога сте ги избрале саканите белешки, можете да ги преместите во друг фолдер или да ги избришете во еден потег.

  Сега знаете како брзо да изберете, преместите или избришете повеќе белешки во апликацијата Notes со помош на допир со два прста и повлекување, на iPhone и iPad уредите.

  Како да избришете повеќе фајлови

  Гестот на допир со два прста е достапен е и во апликацијата Files

  • Отворете ја апликацијата Files на својот iPhone или iPad.
  • Допрете го изворот на листата на Локации.
  • Саканиот фајл или фолдер допрете го со два прста за да отворите Уредување.
  • Повлечете со два прста горе или долу за да изберете повеќе фајлови одеднаш.

  И тоа е кратенката за избор на повеќе фајлови одеднаш во апликацијата Files во iOS 13.