Новиот iPad Pro

SKU
noviot-ipad-pro
 

Stock information

Бесплатна достава на сите производи од нашата понуда.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Производител
Apple
End of life
No
Дисплеј
11"
Производител
Apple
Капацитети
128 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
128 GB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wifi
Производител
Apple
Капацитети
128 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
128 GB
Боја
сребрена
Connectivity
Wi-Fi
Производител
Apple
Капацитети
256 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
256 GB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wi-Fi
Производител
Apple
Капацитети
256 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
256 GB
Боја
сребрена
Connectivity
Wi-Fi
Производител
Apple
Капацитети
512 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
512 GB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wi-Fi
Производител
Apple
Капацитети
512 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
512 GB
Боја
сребрена
Connectivity
Wi-Fi
Производител
Apple
Капацитети
128 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
128 GB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
128 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
128 GB
Боја
сребрена
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
256 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
256 GB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
256 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
256 GB
Боја
сребрена
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
512 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
512 GB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
512 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
512 GB
Боја
сребрена
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
1 TB
Дисплеј
11"
Капацитет
1 TB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
1 TB
Дисплеј
11"
Капацитет
1 TB
Боја
сребрена
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
1 TB
Дисплеј
11"
Капацитет
1 TB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wi-Fi
Производител
Apple
Капацитети
1 TB
Дисплеј
11"
Капацитет
1 TB
Боја
сребрена
Connectivity
Wi-Fi
Производител
Apple
Капацитети
128 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
128 GB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wi-Fi
Производител
Apple
Капацитети
128 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
128 GB
Боја
сребрена
Connectivity
Wi-Fi
Производител
Apple
Капацитети
256 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
256 GB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wi-Fi
Производител
Apple
Капацитети
256 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
256 GB
Боја
сребрена
Connectivity
Wi-Fi
Производител
Apple
Капацитети
512 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
512 GB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wi-Fi
Производител
Apple
Капацитети
512 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
512 GB
Боја
сребрена
Connectivity
Wi-Fi
Производител
Apple
Капацитети
128 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
128 GB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
128 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
128 GB
Боја
сребрена
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
256 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
256 GB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
256 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
256 GB
Боја
сребрена
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
512 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
512 GB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
512 GB
Дисплеј
11"
Капацитет
512 GB
Боја
сребрена
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
1 TB
Дисплеј
11"
Капацитет
1 TB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
1 TB
Дисплеј
11"
Капацитет
1 TB
Боја
сребрена
Connectivity
Wifi + Cellular
Производител
Apple
Капацитети
1 TB
Дисплеј
11"
Капацитет
1 TB
Боја
Вселенски сива
Connectivity
Wi-Fi
Производител
Apple
Капацитети
1 TB
Дисплеј
11"
Капацитет
1 TB
Боја
сребрена
Connectivity
Wi-Fi